unitedkingdom china korea vietnam russia japan
Philosophy | Concept | Process | Reconstruction
Reconstruction Design Công trình sửa đổi
Quý khách đã bao giờ lo những điều như sau không?

Muốn thống nhất 2 Green cho 1 Green.
Mất nhiều thời gian khi chơi bởi có đường golf gay go.
Sân golf bị thiếu tính thẩm mỹ và thách thức.
Muốn giảm bớt chi phí quản lý sân golf.
Trong khi đang sửa đổi sân golf thì kinh doanh thế nào?
Muốn đưa xe điện vào để cho người chơi khỏi lên và xuống dốc.
Hay là bị trái bóng ra ngoài giới hạn đã định, hay là bị mất.
Cây cỏ sân golf không được tốt, đều.
Muốn sửa đổi cho Bent green (thảm cỏ mịn)
Muốn giảm bớt tai nạn tại đường golf không an toàn bởi hay bị đông người chơi.

Trước khi sửa đổi
Vẽ sơ đồ các đường golf và sân golf cần sửa lại.Làm sáng sủa về vấn đề địa điểm.
コース
 
コース
コース
Hoàn thành sơ đồ kế hoạch
Thiết kế khu vực nào cần sửa đổi như Fair way, Hazard, Green.
コース
Khởi công xây dựng

Trước khi sửa đổi

Sau khi sửa đổi

Copyright(C) 2008 M&K Company Limited. All Rights Reserved.