unitedkingdom china korea vietnam russia japan
Philosophy | Concept | Process | Reconstruction
Concept Khái niệm thiết kế
Ánh sáng và bóng tối
Thiên nhiên mang đến “ánh sáng và bóng tối”, đó là phương pháp kỹ thuầt thiết kế sân golf gây ấn tượng mạnh mẽ. phương pháp kỹ thuầt thiết kế “ánh sáng và bóng tối” sẽ mang lại tính thách thức và hiệu quả thư giãn cùng một lúc. Đó cũng là một khái niệm thiết kế của chúng tôi.
コース
Thiết kế sân golf mang tính chiến thuật nhầm phát huy cá tính của người chơi. Sơ đồ sân golf hòa hợp với thiên nhiên

Trước hết, chúng tôi khẳng định một sân golf lý tưởng là toàn thể đường golf hòa hợp với thiên nhiên xung quanh và xét đoán được phong cách phương pháp đoạt giành tuỳ theo cá tính, cách đánh golf, kỹ năng khi người chơi đứng tee ground (khu vực xuất phát). Ngoài điều kiện này ra, sự biển đổi nhịp nhàng từng đường golf như điệu nhạc của từng đơn vị lỗ 3-9-18 cũng cần thiết. Chúng tôi nên giữ cân bằng những điều trên để hoàn thành toàn thể sơ đồ sân golf và cảnh quan.

Thiết kế sân golf :để giữ cân bằng 3 loại mẫu “mẫu trừng phạt”, “mẫu thưởng công”, “mẫu chiến lược”

- Designing of Each Hole

Nói đại khái, thiết kế sân golf có 3 loại mẫu.

PENALTY-style “mẫu trừng phạt”
HEROIC-style “mẫu thưởng công”
STRATEGY-style “mẫu chiến lược”
Chúng tôi phải kết hợp các tính chất 3 loại mẫu của mỗi một đường golf, chứ không nên chia 3 loại mẫu ra từng các đường golf một cách đơn giản.

Kẻ vạch sau khi tính khoảng cách từ Fair way(đường bóng lăn) đến Landing area (khu vực trái bóng rơi xuống)

Fairways

Tình trạng Fair way khác nhau tuỳ theo khoảng cách hay PAR, tuy nhiên chúng tôi phải để ý đến Intersection Point (địa điểm trái bóng rơi xuống mà nhà thiết kế xác định) và sắp xếp Mound hay Hazard.

コース
Hazard : chướng ngại vật để thêm tính thách thức

Hazards

Tích thách thức tại đường golf được thực hiện do các Hazard. Hình dạng và vị trí các loại hồ cát, áo hồ, bụi cây là yêu tố quan trọng để quyết định phong cách thách thức. Vả lại, phải nên sắp xếp các Hazard ấn tượng để cho nười chơi dễ nhớ và đánh giá đúng đắn.

コース
Green : tương hợp tính đa dạng vạch và bảo trì

Green

Nghĩ đến tính thách thức, tốc độ, Patting, chất lượng thì chúng tôi có thể đưa ra kết luận lấy 1 Green loại thảm cỏ mịn. Những điểm quan trọng là tạo Green với Deck liên tục, cho vạch mang tính đa dạng và lưu ý để bao trì cùng một lúc.

コース
Phong cách trồng cây : trồng cây để tạo ra thiên nhiên và tính thách thức, đó là cảnh quan

Planting

Vai trò phong cách trồng cây rất quan trọng trong cảnh quan, tuy nhiên chúng tôi nên tính tỉ lệ cây sớm rụng và cây thương xanh để gây ấn tượng từng mùa để hoà hợp thiên nhiên xung quanh khi lụa chọn cây cối.

コース
 
Copyright(C) 2008 M&K Company Limited. All Rights Reserved.